Teagmháil

Bí i dTeagmháil leis an Duine Ceart i gCaisleán Bhaile Átha Cliath Maidir le d’Fhiosrú

Caisleán Bhaile Átha Cliath, Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2

+353 1 645 8813

dublincastle@opw.ie

Imeachtaí

Téigh i dteagmháil le lucht riartha imeachtaí maidir le láthair a thógáil ar cíos, grianghrafadóireacht agus scannánú. Glaoigh +353 1 6458800 nó rphost dublincastleevents@opw.ie.

Oideachas

Do gach fiosrú maidir le cuairteanna scoile, pacáistí oideachais, ceardlanna, agus léachtaí, glaoigh +353 1 6458812 nó rphost dublincastleeducation@opw.ie.

Bailiúchán

Téigh i dteagmháil le rannóg na gcartlann faoi thaighde ar earraí sa bhailiúchán ag +353 1 6458847myles.campbell@opw.ie.

An Bhainistíocht

Is féidir rphost a sheoladh díreach chuig Mary Heffernan, Bainisteoir Ginearálta, ag mary.heffernan@opw.ie. Tá Hugh Bonar, Bainisteoir, le fáil ag hugh.bonar@opw.ie.

Caisleán Bhaile Átha Cliath